fbpx

Tukums Cup – 2022

27.03 - 27.03 09:00

Piedalamies "Tukums Cup 2022" svētdien, 27.martā!


Nolikums: https://saite.lv/ge
🔸Reģistrācijas anketa: https://saite.lv/gf
🔸Reģistrācija breika batliem: https://saite.lv/WG
🔸Reģistrācija hip-hop batliem: https://saite.lv/Zs

Starptautiskā mūsdienu dejas sacensības
„TUKUMS CUP” 2022
NOTEIKUMI UN VADLĪNIJAS

 1. gada 25.-27.marts

  „TUKUMS CUP” 2022
  PAR KONKURSU
  KONKURSA SAUKLIS:
  Miers, draudzība un dejas mīlestība, lai vieno!
  MĒRĶIS:
  ▪ Veicināt dejas izaugsmi un popularizēt deju;
  ▪ Dot iespēju ikvienam piedalīties konkursā;
  ▪ Novērtēt katru dejotāju un visas komandas;
  ▪ Veicināt dejotāju un vadītāju sadraudzības iespējas.
  ORGANIZATORI:
  Biedrība „Dejas izaugsme”; Tukuma pilsētas Kultūras nams; Tukuma profesionālās
  ievirzes deju skola “Demo”
  DALĪBNIEKI:
  Interešu izglītības iestāţu, skolu, kultūras iestāţu un neatkarīgu deju studiju daţādu
  mūsdienu deju ţanru grupas, solo un dueti.
  NORISES VIETAS:
  Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums, LV – 3101, Latvija
  Tukuma sporta halle, Pauzera iela 7, Tukums, LV – 3101, Latvija
  Skatuves izmēri:
  3 m (augstums), 10 m (platums), 12 m (dziļums)
  Ir 4 kulises un atbilstoša deju grīda.
  Uziešana no abām pusēm.
  REĢISTRĀCIJA:
  Līdz 18.03 (vai līdz maksimālā dalībnieku skaita sasniegšanas uz m2
  , pēc
  epidemoloģiskās situācijas valstī uz noteikto laika periodu)
  Visu labojumu veikšana līdz 21.03.2022. (pirmdiena)
  4
  „TUKUMS CUP” 2022
  KONTAKTI
  ▪ E-pasts: [email protected]
  ▪ Pasākuma organizatore - Liene Bēniņa; mob. + 371 20254617 (LV; RU; ENG)
  ▪ Par reģistrāciju, maksājumiem un viesnīcu rezervāciju atbildīga Lelde Plēsuma,
  mob. + 371 26840639 (LV; RU; ENG)
  ▪ Par Hip Hop un Break dance batliem atbildīgs Zigmārs Lācis, mob. + 371
  29336243 (LV; RU; ENG)
  GRAFIKS
  25/03/2022
  PIEKTDIENA
  Tukuma pilsētas Kultūras nams
  26/03/2022
  SESTDIENA
  Tukuma pilsētas Kultūras nams
  27/03/2022
  SVĒTDIENA
  Tukuma pilsētas Kultūras nams
  reģistrācija no 10:00 reģistrācija no 9:00 reģistrācija no 9:00
  11:00
  SOLO
  DUO
  modernā | džeza | šova |
  klasiskā deja
  Tehniskā pauze
  10.00
  CHILDREN
  ⮚ Grupa B
  bez stilu iedalījuma
  ⮚ Grupa A
  modernā | šova | pop deja -
  grupas un formācijas
  10:00 STREET SHOW
  14:00
  Dejas
  improvizācija
  Tehniskā pauze
  15.00
  JUNIOR
  ⮚ Grupa B
  bez stilu iedalījuma
  ⮚ Grupa A
  modernā | šova | pop deja –
  grupas un formācijas
  14:00
  TUKUMS
  BREAKING
  CUP
  18:00 -
  20:00
  Mini kids
  šova | pop | modernā deja
  Tehniskā pauze
  18.00
  ADULT
  ⮚ Grupa B
  bez stilu iedalījuma
  ⮚ Grupa A
  modernā | šova | pop deja –
  grupas un formācijas
  14:00 Hip-hop battles
  (Tukuma sporta
  halle)
  5
  „TUKUMS CUP” 2022
  DALĪBNIEKU IEDALĪJUMS GRUPĀS
  DALĪBNIEKU IEDALĪJUMS:
  ▪ B grupa | BEGINNER – iesācēji, deju pieredze līdz 2 gadiem
  ▪ A grupa | OPEN - dejo 2 un vairāk gadus
  VECUMU GRUPAS:
  MINI KIDS
  (ja dalībnieku skaits būs
  pietiekams katrā
  nominācijā, tad tie tiks
  iedalīti 2 vecuma grupās: 3-
  5 gadi un 6-7 gadi)
  Dzimuši 2015.g. un jaunāki (3 -7 gadi)
  CHILDREN Dzimuši 2010. – 2014.g. (8 -12 gadi)
  JUNIOR 1 Dzimuši 2008. – 2009.g. (13 -14 gadi)
  JUNIOR 2 Dzimuši 2007. – 2008.g. (14-15 gadi)
  ADULTS Dzimuši 2006.g. un vecāki
  (16 gadi un vecāki)
  MIX AGE Jaukts vecums
  Hip- Hop battles
  BEGINNER iesācēji, deju pieredze līdz 2 gadiem
  CHILDREN Dzimuši 2010.g. un jaunāki
  (līdz 12 gadiem)
  JUNIOR Dzimuši 2007. – 2009.g. (13-15 gadi)
  OPEN Dzimuši 2006.g. un vecāki
  (16 gadi un vecāki)
  Break dance battles
  BEGINNER iesācēji, deju pieredze līdz 2 gadiem
  B-BOYS
   Kids (līdz 11 gadi)
   Junior (12-15 gadi)
   Open (16 gadi un vecāki)
  B-GIRLS  Junior (8-15 gadi)
   Open (16 gadi un vecāki)
  CREWS/ KOMANDAS Bez vecuma iedalījuma
  6
  „TUKUMS CUP” 2022
  KATEGORIJA: DALĪBNIEKU SKAITS: LAIKA LIMITS:
  SOLO 1 1,30 – 2,15 min.
  DUO 2 1,30 – 2,15 min.
  GROUP 4 - 8 2 – 3 min.
  FORMATION 9 - 24 2 – 4 min.
  PRODUCTION 25-50 4-7 min.
  DALĪBNIEKI IZPILDA:
  ▪ Vienā nominācijā grupa drīkst izpildīt vienu dejas kompozīciju.
  ! Mūzikas ierakstus sūtīt uz e-pastu [email protected] līdz
  21.martam (pirmdiena).
  NOTEIKUMI
  SOLO / DUO
  VECUMU GRUPAS
  MINI KIDS CHILDREN JUNIOR1 + JUNIOR 2 ADULTS
  DEJU STILI
  MODERNĀ DEJA DŢEZA DEJA ŠOVA DEJA KLASISKĀ DEJA
  *dejas laika limits: 1,30 – 2,15 min.
  DEJAS IMPROVIZĀCIJA
  VECUMU GRUPAS
  CHILDREN JUNIOR + JUNIOR 2 ADULTS
 • dejotāji dejo pie organizatoru sagatavotas mūzikas 1min.
 • dejojums, sajūtas un personisks vēstījums caur kustību
  B GRUPA
  VECUMU GRUPAS
  MINI KIDS CHILDREN JUNIOR 1 JUNIOR 2
  NAV STILU UN KATEGORIJU IEDALĪJUMA
  *iesācēji, deju pieredze līdz 2 gadiem
  7
  „TUKUMS CUP” 2022
  A GRUPA
  VECUMU GRUPAS
  CHILDREN JUNIOR 1 JUNIOR 2 ADULTS MIX AGE
  DEJU STILI
  ŠOVA DEJA
  Apvienotas vairāku deju tehnikas,
  var tikt izmantoti rekvizīti, uz
  klasiskās, džeza un modernās
  dejas bāzes, ar stāstu, ideju un
  saturu
  POP DEJA JEB
  BRĪVĀ STILA DEJA
  jebkurš izvēlēts deju stils bez
  noteikta stāsta, sižeta, var tikt
  izmantoti rekvizīti
  MODERNĀ DEJA
  veidota uz klasiskās dejas bāzes,
  ar stāstu, ideju un saturu, svarīga
  ir dejas tehnika, oriģinalitāte un
  muzikalitāte
  KATEGORIJAS
  MĀZĀ GRUPA/SMALL GROUP
  5-8 dalībnieki
  LIELĀS GRUPAS/FORMATION
  9-30 dalībnieki
  *dejo 2 un vairāk gadus
  STREET SHOW
  VECUMU GRUPAS
  MINI KIDS CHILDREN JUNIOR 1 JUNIOR 2 ADULTS MIX AGE
  KATEGORIJAS
  MAZĀ GRUPA/SMALL GROUP
  5-8 dalībnieki
  LIELĀS GRUPAS/FORMATION
  9-30 dalībnieki
  BATTLES
  *Vienā deju stilā atļauts piedalīties tikai vienā vecumu kategorijā
  HIP-HOP BATTLES 1 vs 1
  BEGINNER CHILDREN JUNIOR OPEN
  BREAK DANCE BATTLES
  BEGINNER
  1 vs 1
  B-BOYS
  1 vs 1
  B-GIRLS
  1 vs 1
  CREWS/ KOMANDAS
  4 vs 4
  8
  „TUKUMS CUP” 2022
  KONKURSA NORISE
  APBALVOŠANA:
  ▪ Sakarā ar Covid 19 pandēmiju, šogad 2022. gadā, Tukums Cup vēlas motivēt
  dejotājus un popularizēt deju kopumā.
  Visi dalībnieki, izņemot battlu nominācijas, saņems vērtējumu 1.; 2.; 3. vieta.
  Precizējums: stabila 1. un 2. vieta, vairākas 3. vietas.
  Ikviena komanda saņems kausu ar norādīto vietu un medaļu par piedalīšanos.
  (Šī iemesla dēļ lūgums norādīt pieteikumā maksimāli precīzu dalībnieku
  skaitu)
  ▪ Katrā vecuma grupā var tikt noteikts GRAND PRIX
  VĒRTĒŠANA
  (Pēc konkursa vadītāji saņems ţūrijas kopvērtējuma tabulu)
  KRITĒRIJI (tiek novērtēti 10 ballu sistēmā, summējot visas 4 atzīmes kopā):
  ▪ Dejas kustību izpildījuma tehnika: precizitāte, sinhronitāte, stila izjūta, ritma
  izjūta, tehniku dažādība un sarežģītība, spēks, atdeve, ekspresija, pozīcijas
  ▪ Kompozīcija: zīmējumu maiņa, sižeta tēls, kopējā horeogrāfija, mūsdienīgums,
  pārsteiguma efekts, oriģinalitāte, idejas precīzs atainojums, kustību efekts, telpas
  izmantošana, muzikalitāte, lakonisms
  ▪ Imidţs: tērps (atbilstība vecumam), kustību atbilstība vecumam, grims, skatuves
  kultūra - uznāciens, klanīšanās, kontakts ar skatītājiem, drošums, interesantums,
  grupas kopizjūta, emocionalitāte
  ▪ Šoviskums: emocionālais, vizuālais un ārišķīgais priekšnesuma vērtējums
  PIEVĒRS UZMANĪBU:
  ! Ja ţūrija uzskata, ka B grupas dalībnieki atbilst A grupas dalībnieku līmenim, tad
  ţūrijai ir tiesības šo grupu nevērtēt un automātiski tai piešķirt pēdējo vietu.
  ! Ja kādas grupas priekšnesums neatbilst pieteiktajai nominācijai, ţūrijai ir tiesības
  šo grupu nevērtēt un automātiski tai piešķirt pēdējo vietu vai dot iespēju startēt
  atbilstošā nominācijā.
  ! Piesakot jebkuru grupu nominācijai, pēc korekciju veikšanas, nav iespējams
  mainīt nomināciju, kurā tā startē.
  ! Ja nominācijā nav 3 starta numuri, nominācijas var tikt atbilstoši apvienotas.
  ! Ja horeogrāfija attiecīgajā vecumā ir jau ieguvusi godalgotas vietas kādā no
  Tukums Cup konkursiem – tā nevar startēt atkārtoti attiecīgajā vecuma kategorijā
  un ţanrā.
  9
  „TUKUMS CUP” 2022
  SVARĪGA INFORMĀCIJA
  ▪ Aizpildot pieteikuma veidlapu, jāsagaida apstiprinājums par tās
  saņemšanu (e-pasts vai jāzvana pa telefonu). Pieteikums tiek pieņemts tikai
  gadījumā, ja ir precīzi un korekti aizpildīta visa nepieciešamā informācija.
  ▪ Par pieteikto dalībnieku neierašanos uz pasākumu nekavējoties jāinformē
  organizatori.
  ▪ Sūtīt mūzikas ierakstus MP3 formātā uz e-pastu
  [email protected] līdz 21.martam. Ierodoties pie skaņotāja
  pārliecināties vai ieraksts darbojas.
  DALĪBNIEKU SKAITS KONKURSĀ IEROBEŢOTS!
  Stingri ievērot laika grafiku (ierašanās, starta beigas konkrētai nominācijai, tehniskās
  pauzes specifikāciju atbilstoši situācijai.) Ja komanda neievēro iepriekš minēto, var tikt
  diskvalificēta.
  DALĪBAS MAKSA
  DALĪBNIEKIEM:
  NOMINĀCIJA LĪDZ 18.03 PĒC 18.03
  GRUPAS, FORMĀCIJAS,
  (Dalības maksa vienam dejotājam)
  10,- €
  (1 nominācija)
  15,- €
  (1 nominācija)
  15,- €
  (2 līdz 3 nominācijas)
  20,- €
  (2 līdz 3 nominācijas)
  SOLO (par deju) 10,- € 15,- €
  DUO (dalības maksa abiem
  dejotājiem kopā par deju) 20,- € 25,- €
  IMPROVIZĀCIJA 5,- € 10,- €
  BATTLES 10,-€ (1 nominācija)
  15,- € (2 un vairāk nominācijas)
  BATTLES + STREET SHOW 15,- €
  NEIEROBEŢOTA DALĪBA
  KONKURSĀ (visas 3 dienas) 25,- €
  ! Ja nepieciešams rēķins, iepriekš nosūtīt savus rekvizītus, kā arī konkursa norises
  dienā, ja nepieciešams, izrakstīsim stingrās uzskaites kvīti.
  Visa aktuālā informācija: https://www.facebook.com/tukumscup
0 komentāri
 • Autorizējies lai komentētu

Lasi vēl

Mūs atbalsta