Mācību programmas

Visās licencētajās Mūsdienu dejas programmās ietilpst: Hip-hop, House, Popping, Locking, Breaking, Waacking, Voguing, Dancehall, Urban Choreography, Stretching, klasiskās dejas pamati, dejas kompozīcija, dejas improvizācija, dejas teorija, dejas vēsture, sacensību taktika, skatuves kultūra.

Deju skolā mācību programmas ir 10 gadiem un var saņemt 3 dažādus diplomus:

 • profesionālā ievirze dejā līdztekus pamatizglītībai – pēc 5-7 gadiem,
 • profesionālā ievirze dejā līdztekus vidējai izglītībai – pēc 3 gadiem,
 • vidējā profesionālā izglītība profesijā – dejotājs vai repetitors – pēc vidusskolas 1 gada laikā.

  Vienlaicīgi darbojās arī interešu izglītība – pulciņi, kur var dejot neierobežotu laiku.

Mācīties dejot iespējams vairākos līmeņos:

Interešu izglītības līmenī:   (programmas kods AK020200 vai AK020300)

 • Pirmsskolas vecuma bērniem programmā “Ritmika”, grupās mini Kids un Kids-2
 • Pamatskolas vecuma bērniem programmā “Mūsdienu deja” hip-hop vai breakdance grupās

  Absolventi saņem  deju skolas apliecību par apgūtās programmas apjomu un ilgumu.

Profesionālas ievirzes līmenī: (programmas kods 20V 212101 vai 30V 212101), programma “Mūsdienu deja – hip-hop kultūras deju stili”

 • Sākumskolas grupās no 1.klases, mācību ilgums 6-7 gadi (t.sk. 1-2 gadi sagatavošanā)
 • Pamatskolas grupās no 5.klases, mācību ilgums 5 gadi
 • Vidusskolas grupās no 10.klases, mācību ilgums 3 gadi

  Absolventi saņem AKREDITĒTAS deju skolas Valsts apliecību par profesionālās ievirzes izglītību mūsdienu dejā – hip-hop kultūras deju stilos.

Profesionālas izglītības līmenī: (programmas kods 30T 212101),
pēc vidusskolas 12.klases, 1 gada programmā, iegūst 3.līmeņa profesionālo kvalifikāciju:

 • profesijā “Mūsdienu deju dejotājs hip-hop kultūras deju stilos”
 • profesijā “Deju kolektīva repetitors hip-hop kultūras deju stilos”

  Absolventi saņem AKREDITĒTAS profesionālās deju skolas Valsts apliecību par 3.līmeņa profesionālo kvalifikāciju profesijā “dejotājs” vai “repetitors”.

Deju skolas prioritāte ir kolektīvā dejošana, vienlaicīgi, braucot uz pasākumiem, piedalāmies arī ar solo, duetu un nelielo grupu priekšnesumos, lai katram ir kur izpausties. 

Svarīgs ir ne tikai gala rezultāts, bet arī pozitīvais process un vide kurā tas notiek, tāpēc Deju skolas pievienotā vērtība ir  individuāla pieeja audzēkņiem, nelielas grupas, personības un individualitātes veicināšana, brīvības garša domāšanā un darbībā. Tā veidojas personības un mēs ļaujam tām attīstīties un dodam spārnus lidot. 
Mēs ļoti labi zinam kā ir darīt „pareizi”, un tāpēc atļaujamies darīt “ārpus rāmja” un tā mēs mācām bērniem domāt plašāk  un radoši „ārpus rāmja”, kas ir vērtīga dzīves skola, ko, iespējams, neiemāca pat vidusskolā.

 Katrai grupai sākot no 2.mācību gada palielinās nodarbību skaits un slodze, deju stili un treneri, kas nodarbojas ar šo grupu – no 2 treneriem otrajā gadā līdz 6-7 ceturtajā, piektajā un sestajā mācību gadā. 
Šāda mērķtiecīga un plānveidīga stilu, slodzes, treneru sadalīšana uzrāda lielāku mācību procesa efektivitāti.

Vienotajā mācību programmā katra grupa kā arī dejotāji tiek vēroti un analizēta situācija par saderību, piemērotību un programmas atbilstību konkrētajai grupai, kā arī ieviestas izmaiņas pat mācību gada laikā.
Ne velti programmas ir valsts akreditētas, jo atbilst šīm plašajām kvalitātes nodrošināšanas prasībām.

Mūs atbalsta