fbpx

Mācību programmas

Visās licencētajās un akreditētajās Mūsdienu dejas / hip-hop programmās ietilpst: Hip-hop, House, New Jack Swing, Popping, Locking, Breaking, Waacking, Voguing, Dancehall u.c. mūsdienīgi deju stili, dažādas horeogrāfijas, stretching, klasiskās un laikmetīgās dejas pamati, dejas kompozīcija, dejas improvizācija, dejas teorija, dejas vēsture, sacensību taktika, skatuves kultūra.

Deju skolas prioritāte ir kolektīvā dejošana, vienlaicīgi, braucot uz pasākumiem, piedalāmies arī ar solo, duetu un nelielo grupu priekšnesumos, lai katram ir kur izpausties. 
Svarīgs ir ne tikai gala rezultāts, bet arī pozitīvais process un vide kurā tas notiek, tāpēc Deju skolas pievienotā vērtība ir  individuāla pieeja audzēkņiem, nelielas grupas, personības un individualitātes veicināšana, brīvības garša domāšanā un darbībā. 
Mēs ļoti labi zinam kā ir darīt pareizi, un tāpēc atļaujamies darīt “ārpus rāmja” un tā mēs mācām bērniem domāt plašāk  un radoši „ārpus rāmja”, kas ir vērtīga dzīves skola, ko, iespējams, neiemāca pat vidusskolā.
Tā veidojas personības un mēs ļaujam tām attīstīties un dodam spārnus lidot.
 

 Katrai grupai sākot no 2.mācību gada palielinās nodarbību skaits un slodze, deju stili un treneri, kas nodarbojas ar šo grupu – no 2 treneriem otrajā gadā līdz 6-7 ceturtajā, piektajā un sestajā mācību gadā. 
Šāda mērķtiecīga un plānveidīga stilu, slodzes, treneru sadalīšana uzrāda lielāku mācību procesa efektivitāti.

Vienotajā mācību programmā katra grupa kā arī dejotāji tiek vēroti un analizēta situācija par saderību, piemērotību un programmas atbilstību konkrētajai grupai, kā arī ieviestas izmaiņas pat mācību gada laikā.
Ne velti programmas ir valsts akreditētas, jo atbilst šīm plašajām kvalitātes nodrošināšanas prasībām.

Deju skolā mācību programmas ir 10 gadiem, vairākos izglītības līmeņos, un var saņemt 3 dažādus diplomus:

 • Profesionālā ievirze dejā līdztekus pamata izglītībai (5-7 gadi) “Mūsdienu dejas – hip-hop kultūras deju stili” (kods 20V 212101)

Sākumskolas grupas no 1.klases – mācību ilgums 6-7 gadi (t.sk. 1-2 gadi sagatavošanā)
Pamatskolas grupas no 5.klases, mācību ilgums 5 gadi

 • Profesionālā ievirze dejā līdztekus vidējai izglītībai (3 gadi)
  “Mūsdienu dejas – hip-hop kultūras deju stili” (kods 30V 212101)

Vidusskolas grupas no (9.) 10.klases, mācību ilgums 3 gadi


 • Profesionālā izglītība pēc vidējās izglītības (1 gads)
  “Deju kolektīva repetitors – hip-hop kultūras deju stilos” (asistents)(programmas kods 30T 212101)

Nepieciešama pabeigta vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība un dejas izglītība profesionālā ievirzē vai interešu izglītības līmenī. • Profesionālā izglītība pēc vidējās izglītības (1 gads)
  “Mūsdienu deju dejotājs – hip-hop kultūras deju stilos” (profesionāls dejotājs) (programmas kods 30T 212101)

Nepieciešama pabeigta vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība un dejas izglītība profesionālā ievirzē vai interešu izglītības līmenī.

Absolventi pēc sekmīgu gala pārbaudījumu nokārtošanas visos mācību priekšmetos un Valsts eksāmenā saņem AKREDITĒTAS deju skolas Valsts apliecību par attiecīgās izglītības programmas apgūšanu, kā arī iegūst kvalifikāciju.

 • Interešu izglītība dejā    (programmas kods AK020200 vai AK020300)
  darbojās arī pulciņi, kur var dejot neierobežotu laiku

Pirmsskolas vecuma bērniem programmā “Ritmika”,
grupās mini Kids, Kids (t.sk. breika sagatavošanas grupa)

Apgūstam: kustību pamatus, koordināciju, ritmiku, līdzsvaru, reakciju, orientēšanos telpā, sadarbību, uzmanību un pacietību, kā arī mācāmies dažādas bērnu dejiņas, kā “Crazy Frog”, “Pinokio”, “Gummy Bar”, Hip-hop un populāras mūzikas pavadījumā.

Visu vecuma bērniem programmā “Mūsdienu dejas” hip-hop vai breakdance grupās
Absolventi saņem  deju skolas apliecību par apgūtās programmas apjomu un ilgumu:


Mūs atbalsta