fbpx

Iesniegumi, līgumi, dokumenti

Iesniegums par iestāšanos deju skolā (print versija)
nodod aizpildītu administratorei.

Iesniegums par izstāšanos no deju skolas.
Noslēdzot līgumu, rēķini tiek automātiski sūtīti uz iesniegumā norādīto e-pastu, līdz datumam, kamēr grāmatvedībā nonāk šis iesniegums par līguma pārtraukšanu. Mutiska paziņošana trenerim vai ieraksts wacapā līdz grāmatvedības sistēmai nenonāk. Parakstīts iesniegums derīgs arī atsūtot uz epastu: [email protected]

Iesniegums brīvā formā (word versija)
sūtīt aizpildītu administratorei.

Līgums ar vecākiem par izglītības programmasMūsdienu deja – hiphop kultūras deju stili” īstenošanu.
Līgums derīgs Rīgas dejotājiem profesionālās ievirzes programmām 20V un 30V , kā arī interešu izglītības programmām. Līgumā jāpasvītro attiecīgā programma un jāizsvītro liekā.

Saistošie dokumenti, kas minēti līgumā:

Latvijas Republikas Izglītības likums

Izglītības iestādes Nolikums.

Noteikumi par “Maksāšanas kārtību par nodarbībām”.

Veizāna deju skolas “Iekšējās kārtības noteikumi

Noteikumi par “Audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji un kārtība audzēkņu pārcelšanai nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanai”,

“Privātuma politika un datu apstrādes atruna” Veizāna deju skolā.
Šajā dokumentā atrunāta datu glabāšana, foto un video ievietošana sociālajos tīklos FaceBook, Instagram, Youtube un citos.

Nepiederošu personu uzturēšanās kārtība izglītības iestādē.

Līgumu ar studējošiem profesionālās kvalifikācijas iegūšanas programmā “Mūsdienu deju repetitors” vai “Mūsdienu deju dejotājs” slēdz pati pilngadīgā persona.
Sīkāk par šo programmu: https://dejuskola.pro/nodarbibas/studiju-programmas/

Mūs atbalsta