Akreditācijas dokumenti

Akreditācijas lapa 20V programmai 2016.-2022. gadam.

Akreditācijas lapa 30V programmai 2019.-2025.gadam.

Akreditācijas lapa 30T profesionālajām programmām 2019.-2020.gadam


Licence profesionālās ievirzes 20V programmai, līdztekus pamatskolai.

Licence profesionālās ievirzes 30V programmai, līdztekus vidusskolai.

Licence profesionālās tālākizglītības 30T programmām pēc vidusskolas.


Veizāna deju skolas reģistrācijas apliecība // Profesionālās deju skolas reģ. apliecība.

Veizāna deju skolas nolikums // Profesionālās deju skolas nolikums.

SIA “Veizāna deju skola” audzēkņu iekšējās kārtības noteikumi

Profesionālās deju skolas 2020.gada pašnovērtējuma ziņojums //
Veizāna deju skolas 2019.gada pašnovērtējuma ziņojums

Profesionālās deju skolas perspektīvās attīstības plāns 2019. -2024.g. //
Veizāna deju skolas perspektīvās attīstības plāns 2019. -2022.g. //


Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE) dokumenti

PKE 30T programma “Mūsdienu deju dejotājs hip-hop kultūras deju stilos”

PKE 30T programma “Deju kolektīva repetitors hip-hop kultūras deju stilos”

PKE kvalifikācijas darbu nolikums 30T programmām

PKE kvalifikācijas darba Metodiskie norādījumi 30T programmām

PKE kvalifikācijas darba paraugs 30T programmai

PKE eksāmenu datumi profesionālajās skolās

Rīkojums par PKE datumiem un komisijas sastāvu.

Saskaņojums par attālināto PKE datmumiem un laikiem

PKE komisijas lēmums par PKE rezultātiem un kvalifikācijas piešķiršanu (20.05.2020.)


Kvalifikācijas darbu apstiprinātie temati hip-hop specializācijās:

Baiba Iekļava – Veizāna deju skolas pamatsastāvu deju grupas kopš pirmsākumiem.
Dārta Ģīle– Veizāna deju skolas vēsture.
Keita Hēla– Hip-hop kultūras deju stils “Locking” Latvijā un pasaulē.
Aksels Šelders– MC`ings hip-hop kultūrā Latvijā.
Dāgs Zvirgzdiņš – Pirmais Hip-hop kultūras pasākums Latvijā.
Jevgēnijs Kapralovs – Hip-hop kultūras pirmssākumi Latvijā.
Sofija Gedzeņuka – Hip-hop kultūras deju stils “Popping” Baltijā un pasaulē.
Liene Bauere – Stils un apgērbs hip hop kultūrā.
Ieva Bauere – Veizāna deju skolas Ādažu filiāles vēsture.

Mūs atbalsta