Nodarbību laiki un maksa 2018./2019.mācību gadam Rīgā.

Nodarbību laiki un maksa - iejuplādēt sarakstu Word formātā.


Jaunās 2018./2019.m.g. sezonas nodarbību grafiks (papildināts 10.08.2018.)NOTEIKUMI  PAR  MAKSĀŠANAS KĀRTĪBU  PAR  NODARBĪBĀM:
(spēkā no 01.09.2018.)

1. Nodarbības jāapmeklē regulāri un jāmaksā pilna mēneša maksa neatkarīgi no apmeklējuma, SLIMOŠANA, došanās uz laukiem, ārzemēm, kūrortiem slēpot, klases vakari, teātris u.tml. kavējumi nav attaisnojums nodarbību nemaksāšanai.

2. Iekavētās nodarbības, iepriekš saskaņojot, ir iespējams apmeklēt papildus citā laikā pie citām grupām, bez papildus samaksas! 
3. Ja slimības dēļ kavēts vairāk par 1 mēnesi, tad par turpmāk apgūstamo programmu un maksu jāvienojas individuāli. 
4. Par nodarbībām mēneša pirmajos datumos tiek izsūtīti rēķini e-pastā, kas jāapmaksā 10 dienu laikā. 
5. Maksājot caur banku pamatojumā jānorāda tikai Rēķina numurs. (Konta numuri ir atšķirīgi Rīgai, Ādažiem, nometnēm). Nepareizā kontā ieskaitītu naudu atgriež ieturot bankas pakalpojuma maksu.
6. Ja no vienas ģimenes dejo 2 cilvēki, tad var saņemt atlaidi 10%, ar Ģimene 3+ karti 15% atlaidi. 
7. Maksātājs var saņemt IIN (ienākuma nodokļa) atmaksu iesniedzot VID nodarbību apmaksas apliecinājumus! 
8. Pārejot uz augstāku kursu, nākošajos mācību gados palielinās nodarbību slodze un attiecīgi palielinās arī nodarbību mēneša maksa.
9. Vienas nodarbības apmeklējuma maksa ir 10,- EUR
10. individuālās nodarbības maksa ir 25,- EUR stunda, ja dejo viens pats. Ja dejo 2 vai 3 cilvēki individuāli reizē, tad maksa ir 15,-EUR no cilvēka.