Piedāvātās STUDIJU PROGRAMMAS.

Mūsdienu dejas programmā ietilpst: Hip-hop, House, Hip-hop New style, Hip-hop LA style, Popping, Waacking, Voguing, Dancehall, Urban Choreography, Stretchings, klasiskās dejas pamati, dejas kompozīcija, dejas improvizācija, dejas teorija (skatuves kultūra, dejas vēsture, sacensību taktika).

Mūsu prioritāte ir kolektīvā dejošana, vienlaicīgi, braucot uz pasākumiem, piedalamies arī ar solo, duetu un nelielo grupu priekšnesumos, lai katram ir kur izpausties.
 

Svarīgs ir ne tikai gala rezultāts, bet arī pozītīvais process un vide kurā tas notiek, tāpēc Deju skolas pievienotā vērtība ir  individuāla pieeja audzēkņiem, nelielas grupas, personības un individualitātes veicināšana, brīvības garša domāšanā un darbībā. Tā veidojas personības un mēs ļaujam tām attīstīties un dodam spārnus lidot. 

Mēs ļoti labi zinam kā ir darīt „pareizi”, un tāpēc atļaujamies darīt "ārpus rāmja" un tā mēs mācām bērniem domāt radoši un plašāk  „ārpus rāmja”, kas ir vērtīga dzīves skola, ko, iespējams, neiemāca pat vidusskolā.

 Katrai grupai sākot no 2.mācību gada palielinās nodarbību skaits, nodarbību slodze, stilu skaits un treneru skaits, kas nodarbojas ar šo grupu. No 2 treneriem otrajā gadā līdz 6-7 ceturtajā, piektajā un sestajā mācību gadā. 

Šāda mērķtiecīga un plānveidīga stilu, slodzes, treneru sadalīšana uzrāda lielāku mācību procesa efektivitāti.

Vienotajā mācību programmā katra grupa kā arī dejotāji tiek vēroti un analizēta situācija par saderību, piemērotību un programmas atbilstību konkrētajai grupai, kā arī ieviestas izmaiņas pat mācību gada laikā. Ne velti programma ir valsts akreditēta, jo atbilst šīm plašajām kvalitātes nodrošināšanas prasībām.

Oficiālais statuss tam ko māca Veizāna deju skolā:

1.     Profesionālās ievirzes izglītības programmās:  (Kā mūzikas skolās, mākslas, 
sporta vai deju skolās)  

* Mūsdienu deja -  Hip-hop kultūras deju stili  (20V212101)
Var sākt no 7 gadiem uzsākot mācības pamatskolā.
Programmas ilgums 5 (6) gadi.
Absolventi saņem AKREDITĒTAS deju skolas Valsts apliecību par profesionālās ievirzes izglītību mūsdienu dejā.
Apgūst: Mūsdienu dejas - Steeetdance stilus: Hip-hop New style, Popping, Locking, House, klubu dejas: electro, shuffle, jaunākos mūsdienu modes deju novirzienus un laikmetīgo deju. Solo un duetu kompozīciju, fizisko sagatavotību, improvizāciju, klasiskās dejas pamatus, dejas teoriju, video deju, vēsturi.
Programma sagatavo: dejot kolektīvā, skatuves dejai, piedalīties deju sacensībās, batlos, festivālos, kā arī profesionālo ievirzi dejā un tālākizglītošanās iespējas 30V progammā un augstskolās: LKK, RPIVA, LKA, JVLMA.

* Mūsdienu deja -  Hip-hop kultūras deju stili (30V212101)
Var sākt no 15/16 gadiem uzsākot mācības vidusskolā.
Programmas ilgums 3 gadi.
Absolventi saņem AKREDITĒTAS deju skolas Valsts apliecību par profesionālās ievirzes izglītību mūsdienu dejā.
Apgūst: Mūsdienu dejas pasniegšanas metodiku un Steeetdance stilus: Hip-hop New style, Popping, Locking, House, klubu dejas: electro, shuffle, jaunākos mūsdienu modes deju novirzienus un laikmetīgo deju. Solo un duetu kompozīciju, fizisko sagatavotību, improvizāciju, klasiskās dejas pamatus, dejas teoriju, video deju, vēsturi.
Programma sagatavo: dejot kolektīvā, skatuves dejai, piedalīties deju sacensībās, batlos, festivālos, kā arī profesionālo ievirzi dejā un tālākizglītošanās iespējas augstskolās: LKK, RPIVA, LKA, JVLMA.
 
 
2.     Interešu izglītības programma (Kā deju pulciņos kultūras namos, skolās, BJC jauniešu centros)

* Mūsdienu deja -  Hip-hop kultūras deju stili  (AK020200)
Var sākt no 6/7 gadiem uzsākot mācības sākumskolā.
Programmas ilgums 1-4 gadi (sagatavošana profesionālās ievirzes programmām 20V un 30V).
Absolventi saņem AKREDITĒTAS deju skolas apliecību par interešu izglītības programmas apguvi mūsdienu dejā.
Apgūst: Mūsdienu dejas - Steeetdance stilus: Hip-hop New style, Popping, Locking, House, klubu dejas: electro, shuffle, jaunākos mūsdienu modes deju novirzienus un laikmetīgo deju. Solo un duetu kompozīciju, fizisko sagatavotību, improvizāciju, klasiskās dejas pamatus, dejas vēsturi, mūzikas valodu, teoriju, video deju. 
Programma sagatavo: dejot kolektīvā, skatuves dejai, piedalīties deju sacensībās, batlos, festivālos, kā arī tālākizglītošanās iespējas profesionālās ievirzi deju programmās.

* Breakdance  (AK020200)
Programmas ilgums 3 gadi.
Absolventi saņem apliecību par apgūto interešu izglītības programmu konkrētajā deju stilā un stundu apjomā.
Apgūst: breaking, top rock, un fizisko sagatavotību.
Programma sagatavo: dejot kolektīvā, skatuves dejai, piedalīties deju sacensībās, batlos, festivālos, iespēja pāriet uz profesionālās ievirzes programmu.

* Dejas bērniem no 3 - 6 gadiem: (AK020300)
Var sākt no grupas "Mini" 3-4 gadīgiem vai  "Kids" 5-6 gadīgiem)
Programmas ilgums 1-2-3 gadi.
Absolventi saņem apliecību par apgūto interešu izglītības programmu konkrētajā deju stilā un stundu apjomā.
Apgūst: ritmiku, koordināciju, saskarsmes iemaņas, sadarbību, stājas un auguma nostādīšanu - viss kustību rotaļu un mūsdienu mūzikas pavadījumā.
Programma sagatavo - iestāties interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmās.