Dokumenti

Iesniegums par iestāšanos deju skolā (print versija)

Iesniegums par izstāšanos no deju skolas.

Līgumi vecākiem ar dejuskolu:

 līgums par profesionālās ievirzes programmu "Mūsdienu deja - hiphop" Nr. 20V212101  

 līgums par interešu izglītības programmu "Mūsdienu deja - hip-hop / breakdance  Nr. AK020200  un  ritmika  Nr. AK020300 

 

 līgums par Ādažu interešu izglītības programmu "Mūsdienu deja - hiphop" Nr. AK020200 


līgums par profesionālās ievirzes programmu "Mūsdienu deja - hiphop" Nr. 30V212101 (vidusskolas programma, topošajiem pasniedzējiem)  Veizāna deju skolas nolikums

Veizāna deju skolas audzēkņu iekšējās kārtības noteikumi

Veizāna deju skolas reģistrācijas apliecība

Deju skolas akreditācijas lapa 2016.-2022. 

Skolas Akreditācijas apliecinājums 2010.-2016.


Mācību programmas licenceValsts apliecība par profesionālās ievirzes izglītību
   /   pielikums - atzīmju izraksts


Dokumenti printēšanai:

Nodarbību laiki, maksa un maksāšanas kārtība 

Kopējais visu nodarbību grafiks visās zālēs

Piedāvātās studiju programmas

Informācija vecākiem