Veizāna deju skolas atbalstītāji

Valsts kultūrkapitāla fonds


Iveta Bolgzda

Kauliņa Dace

Krigena-Jurkāne Inga

Hermane-Sabule Aija

Ingūna Ruskule

Ošenieks Edgars

Sanita Pīlāga

Lolita Sprūga

Santa Ludbārža

Igala Dana

Jana Goldmane

Laizāne Ivanda

Linda Bērziņa

Rūdolfs Gulbis

Daiga Zeltiņa

Kaspars Vēveris

Mārtiņš Savickis

Liene Svikle

Raimonds Bordāns

Sandra Prince 

 
PALDIES