Nodarbību laiki un maksa

JAUNĀS un iesācēju grupas programmā “Mūsdienu deja – hip-hop kultūras deju stili” , Rīgā

Nr. grupas nosaukums
(dzimš. gads)
vecums gados pasniedzējs nodarbību dienas un laiki Mēneša
maksa EUR
1 Mini Kids  3 – 6 Maija+ As 1dien, 3dien  
18,00-18,45
60
2 Mūsdienu deja Bē-4
(2012-2010)
 7 – 9 Baiba 2dien, 4dien  
15.00-16.30
60
3 Mūsdienu deja Jū-4 
(2009-2007)
 10 – 12 Dārta 2dien, 4dien  
16.45-18.15
60
4 Mūsdienu deja Aj-4 
(2006- 2001)
 13 – 18 Keita 2dien, 4dien  
18.30-20.00
60
5 Breaking
iesācēji
visi Maija+As 2dien, 4dien  
18.30-19.45
60
6 Mūsdienu deja
Adults 30+
30+ Maija 1dien un/vai 3dien
19,00-20,00
35


Grupas   ar   priekšzināšanām un pamatsastāvi programmā “Mūsdienu deja – hip-hop kultūras deju stili”, Rīgā

Nr. grupas nosaukums
(dzimš. gads)
vecums gados pasniedzējs nodarbību dienas un laiki Mēneša
maksa EUR
1 Kids 5 – 6 Maija + asist 2dien, 4dien,
17.30-18.15
60
2 Breaking
2.,3.k.
visi Maija+ asist 2dien, 4dien 
      19.30- 21.00
60
3 Bē-23 (2010-2008) 2.,3.k. 9 – 11 Maija, Sofija 1dien, 3dien, 5dien
15.00-16.30
70
4 Jū-23  (2009-2005) 2.,3.k. 10 – 13 Keita, Dāgs 1dien, 3dien, 5dien
16.30-18.30
70
5 AJ-3  (2005-2000)
2.kurss
13 – 18 Dārta, Madara 1dien, 3dien, 5dien
18.00-20.00
70
6 VDS-childreni, 3.,4.kurss 9 – 12 Baiba, Aksels 1dien, 3dien, 5dien
15.00-17.00
80
7 VDS-juniori (Jū-1)  4.,5.kurss 12 – 14 Dārta, Snickers,
Nastja, Maija
1dien, 3dien, 5dien
17.00-19.00
80
8 VDS-adulti
3.,4.,5.kurss
15 – 21 Baiba, Snickers , Madara, Maija 1dien, 3dien, 5dien
18.00-20.00
80
  Profesionāls dejotājs no 19 E.Veizāns, vieslekt. pēc individuāla grafika,
no rītiem
96
  Kolektīva repetitors (asistents) no 19 E.Veizāns, vieslekt. pēc individuāla grafika,
no rītiem
96


Ādažu  grupas  programmā   “Mūsdienu deja / hip-hop kultūras deju stili

Nr. grupas nosaukums, nodarbību adrese vecums gados pasniedzējs nodarbību dienas un laiki Mēneša
maksa EUR
1 Jauno iesācēju grupa
“Pasaku valstībā”, Gaujas ielā 2b
7 – 15 Ieva, Liene 2dien, 4dien
18.30-19.30
50
2 Grupa “VDS Fresh
“Pasaku valstībā”, Gaujas ielā 2b
11 – 14 Ieva, Liene 2dien, 4dien
19.45-20.45
50
3 Grupa “E.L.Crew
Gaujas ielā 4
9 – 11 Ieva, Liene 1dien, 3dien
17.30-18.30
50
4 Grupa “AA Crew
Gaujas ielā 4
11 – 14 Ieva, Liene 1dien, 3dien
18.45-19.45
50
5 TwinHcrew (pamatsastāvs)
 Gaujas ielā 4
14+ Ieva, Liene 1dien, 3dien
20.00-21.00
50

Papildus informācija par Ādažu nodarbībām pie pasniedzējām Liene un Ieva Baueres: Twinhiphopcrew@gmail.com

Noteikumi par MAKSĀŠANAS KĀRTĪBU PAR NODARBĪBĀM:

1. Nodarbības jāapmeklē regulāri un jāmaksā pilna mēneša maksa neatkarīgi no apmeklējuma. Slimošanas, došanās uz laukiem, ārzemēm, kūrortiem slēpot, klases vakari, teātris u.tml. kavējumi nav pamats nodarbību nemaksāšanai.

2. Iekavētās nodarbības iepriekš saskaņojot, ir iespējams apmeklēt papildus pie citām grupām, bez papildus samaksas!

3. Ja slimības dēļ kavēts vairāk par 1 mēnesi, tad par turpmākām nodarbībām un maksu jāsaskaņo tikai ar administratori.

4. Par nodarbībām mēneša pirmajos datumos tiek izsūtīti rēķini e-pastā, kas jāapmaksā 10 dienu laikā.

5. Mācību gads VISIEM ir no 1.septembra līdz noslēguma koncertam ~13.jūnijam.

6. Maksājot caur banku pamatojumā jānorāda tikai rēķina numurs. (konta numuri ir atšķirīgi Rīgai, Ādažiem, nometnēm). Nepareizā kontā ieskaitītu naudu atgriež ieturot bankas pakalpojuma maksu.

7. Ja no vienas ģimenes dejo 2 vai vairāk cilvēki, tad var saņemt atlaidi 10%, ar ģimene 3+ karti 15% atlaidi.

8. Maksātājs var saņemt IIN (ienākuma nodokļa) atmaksu iesniedzot VID nodarbību apmaksas apliecinājumus!

9. Pārejot uz augstāku kursu, nākošajos mācību gados palielinās nodarbību slodze un arī nodarbību mēneša maksa.

10. Vienas nodarbības apmeklējuma maksa ir 10,- EUR

11. Individuālās nodarbības maksa ir 25,- EUR stunda, ja dejo viens pats, ja dejo 2 vai 3 cilvēki individuāli reizē, tad maksa ir 15,-EUR no cilvēka.

Mēneša maksa 2020./2021.māc.gadā, pārejot uz jaunām telpām Rīgā, varētu palielināties par 10 eur mēnesī visām grupām.


Nodarbību grafiks Rīgā – tiem, kas pieraduši pie krāsainās tabulas

Mūs atbalsta